Vi samordnar era
skador/renoveringar
från början till slut

Besiktningar

Vid en besiktning undersöker vi förekomsten av fukt och tar sedan reda på varför problemet uppstått. Vi dokumenterar detta och kommer sedan med ett åtgärdsförslag där vi förklarar hur vi kan gå vidare och hjälpa till.

LÄS MER

Fuktmätningar

Vi har en lång erfarenhet av fuktmätningar i alla olika former och dom flesta problem med inomhusmiljön uppkommer från just fukt. Vi hjälper dig med allt ifrån fuktindikering i våtrum till fuktmätningar i betong och mycket mer.

LÄS MER

Avfuktning

Avfuktning är mer än bara en akutåtgärd vid fuktskador som läckage. Vid nyproduktion vill man slippa mögelproblem och lång torktid, avfuktning är ett sätt att förhindra det. Med avfuktning minskar även risken för andra ingrepp såsom...

LÄS MER

Rivning

Vi utför all typ av rivning. Från att kapa gips i vägg, riva golv efter en vattenskada till att riva ut ett hela kontorslandskap vid renovering. Vi tar även på oss tung rivning så som utbilning av betongmassor, rivning av betong/tegel väggar.

LÄS MER

Kontakt:
090-690 37 40 patrik@deconume.se

Decon i Umeå AB
Norra Obbolavägen 99
904 22 Umeå