Vattenskadebesiktning

          Fuktmätningar

          Avfuktning

          Rivning

Vattenskadebesiktning

Vid en besiktning undersöker vi förekomsten av fukt och tar sedan reda på varför problemet uppstått. Vi dokumenterar detta och kommer sedan med ett åtgärdsförslag där vi förklarar hur vi kan gå vidare och hjälpa till. Vi lämnar över en rapport som fungerar som underlag till byggare eller försäkringsbolag. Vi hjälper er gärna att samordna detta jobb från början till slut.

Hittar du inte exakt vad du söker?

Lugn vi hjälper dig.

Kontakta oss på:
070-690 14 40
eller info@deconume.se

Fuktmätningar

Vi har en lång erfarenhet av fuktmätningar i alla olika former och dom flesta problem med inomhusmiljön uppkommer från just fukt. Vi hjälper dig med allt ifrån fuktindikering i våtrum till fuktmätningar i betong och mycket mer. Vi erbjuder även fuktmätning vid nyproduktion. Om du som kund önskar så lämnar vi även ett fuktprotokoll. Vi har kompetens och utrustning för alla typer av mätningar.
Kontakta oss för att höra vad vi kan hjälpa just dig med.

Avfuktning

Avfuktning är mer än bara en akutåtgärd vid fuktskador som läckage. Vid nyproduktion vill man slippa mögelproblem och lång torktid, avfuktning är ett sätt att förhindra det. Med avfuktning minskar även risken för andra ingrepp såsom rivning eller ombyggnad, vilket kan innebära att fastigheten kan tas snabbare i bruk. Vi har väldigt kunnig personal som har mångårig erfarenhet av alla typer av installationer av avfuktning.

Avfuktning

I material förekommer vatten.

 

Kemiskt bundet

Kemiskt bundet vatten ingår i materialet och går därför inte att torka ut, utan att förstöra materialet.

 

Fysikaliskt bundet

Vatten som binds till materialets inre ytor som (absorberas) vid samspel med omgivande luftfuktighet inne i materialets porer. Ett svagt bundet vatten som är förångningsbart.

 

Byggfukt

Är överskottsvatten som behöver torkas ut för att materialets luftfuktighet skall vara i jämnvikt med omgivningen.

Rivning

Vi utför all typ av rivning. Från att kapa gips i vägg, riva golv efter en vattenskada till att riva ut ett hela kontorslandskap vid renovering. Vi tar även på oss tung rivning så som utbilning av betongmassor, rivning av betong/tegel väggar. Vi kan även hjälpa er med håltagning i bl.a. betong, tegel och övrigt byggmaterial. Vi spärrar av området med inplastning och installerar undertryck med hjälp av luftrenare där sådana behövs för att minimera spridningen av damm. Många maskiner som används vid rivningar lever om så för att minimera störningar har vi alltid dialog med kunden och beställaren så att alla är överens.

• Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och
avfallshantering

• Vi lämnar alltid en plats städad och klar för snickaren att ta över.

• Vi erbjuder hjälp vid samordning av skada/renovering från början till slut.

Hittar du inte exakt vad du söker?

Lugn vi hjälper dig.

Kontakta oss på:
090-690 37 40
eller patrik@deconume.se

Kontakt:
090-690 37 40 patrik@deconume.se

Decon i Umeå AB
Norra Obbolavägen 99
904 22 Umeå